ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา มอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา มอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

โรงพยาบาลราชวิถี

 มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา มอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย มูลค่า 15,865,000 บาท สำหรับให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยแก่ โรงพยาบาลราชวิถี โดยมีนายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ รับมอบอย่างเป็นทางการ อาทิ

- ท่อเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราไหลสูง

- ท่อเครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกสองระดับ

- เครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้าย

- เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย

- เครื่องพ่นยา รุ่น Aerogen Pro

- เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยหนัก

- ท่อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยหนัก

- ตัวกรองเชื้อโรค