ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

'โภชนาการอาหารโรงเรียน' มื้อเช้าอิ่มท้อง ครบสารอาหาร ที่เด็กทุกคนควรได้กิน

'โภชนาการอาหารโรงเรียน' มื้อเช้าอิ่มท้อง ครบสารอาหาร ที่เด็กทุกคนควรได้กิน

เรารู้ว่าการกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย หรือกินให้ครบ ‘โภชนาการ’ ในทุกมื้อเป็นเรื่องสำคัญของทุกวัย ‘โภชนาการอาหารโรงเรียน’ จึงมีความหมายมากกว่าอาหารอิ่มท้อง แต่ต้องครบสารอาหารให้พลังงานเพียงพอ เติมพลังให้เด็กๆ เรียนรู้อย่างเต็มที่

ถาดหลุมมื้อกลางวันของเด็กๆ จึงต้องครบทั้งคาร์โบไฮเดรตจากข้าว โปรตีนและไขมันจากเนื้อสัตว์ รวมถึงวิตามินแร่ธาตุจากผักผลไม้ นี่เป็นมื้อกลางวันที่ผู้ใหญ่อย่างเราฝันว่าเด็กควรได้กิน แต่ในความจริงไม่ใช่ทุกๆ โรงเรียนจะทำได้

 เพราะในโรงเรียนเล็กๆ ที่ห่างไกลส่วนใหญ่มีครูจำนวนจำกัด การจัดซื้อจัดสรรงบประมาณมื้อกลางวันจึงอาจสำคัญเป็นลำดับท้ายๆ งบ 21 บาทต่อมื้อต่อหัวอาจไม่เพียงพอ ยิ่งในโรงเรียนขยายโอกาสอาจต้องแบ่งงบอาหารกลางวันให้ทั้งเด็กประถมและมัธยม มื้อกลางวันจึงกลายเป็นมื้อที่เน้นปริมาณมากกว่าโภชนาการที่ครบถ้วน เพื่อให้ได้อาหารครบทุกคน เราเลยเห็นภาพถาดหลุมมื้อกลางวันพูนด้วยข้าวมากกว่าผักผลไม้ หรือตัวเลือกอาหารในถาดมีไม่มากเท่าจำนวนหลุม

เพื่อยกระดับมื้ออาหารของหนูๆ มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา, มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน และ บริษัท ศาลานา ออแกนิค วิลเลจ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้ร่วมสานต่อโครงการ ‘โครงการ Share for Life ‘ปันอิ่ม เพื่อน้อง’ ส่งมอบข้าวสารอินทรีย์ ของศาลานาจำนวน 34,000 กิโลกรัม ให้ 63 โรงเรียนในจังหวัดสระแก้ว ฉะเชิงเทรา ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา และสิงห์บุรี โดยทางโครงการตั้งใจส่งข้าวอินทรีย์ให้ถึงมือเด็กๆ ในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็กที่ห่างไกล เพื่อให้เด็กๆ ได้อิ่มท้องจากข้าวอินทรีย์ได้ประโยชน์จากข้าวหลากหลายสายพันธุ์แบบเต็มเมล็ด คุณครูเบาภาระเรื่องการจัดการอาหารกลางวัน โรงเรียนก็ยังได้ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อข้าวสาร เพื่อนำงบประมาณที่เหลือมาจัดสรรอาหารกลางวันให้เพียงพอ 

มาร่วมเติมความหมายให้ถาดหลุมทุกช่องของเด็กๆ เต็มไปด้วยอาหารที่ครบโภชนาการอีกครั้ง