ดาวน์โหลดเอกสาร

Close

2565

นวัตกรรมอาหารเสริมสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุจากข้าวสีเข้ม

2564

รายนามผู้บริจาคสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม

2564

ทะเบียนเกษตรกร ปี 2564

2566

แผ่นพับ SYF

2565

รายงานประจำปี มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา (ปี 2565)

2567

สูจิบัตร การแสดงโขนประกอบแสงสี ณ วัดไชยวัฒนาราม เรื่องรามเกียรติ์ ชุด “สัจจะพาลี”

2567

Goal Together ลงแรงทำซั้ง เรียนรู้โรงรับจำนำปูม้า จ.ชุมพร

2564

รายงานประจำปี มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา (ปี 2564)

2564

10 เคล็ดลับในการเรียนออนไลน์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

2563

รายงานประจำปี มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา (ปี 2563)

2564

แอนโทไซยานิน

2565

โครงการปลูกหญ้าทะเล

2564

โครงการวางซั้งและธนาคารปูม้า

2564

“โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์วัวแดง”

มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา

สำนักงานตั้ง

เลขที่ 51/3 หมู่ 4 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
0993000145542

วันเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

098-249-9143
[email protected]

ส่งข้อความ

Copyright©2021. Suthirat Yoovidhya Foundation. All Right Reserved.