ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา มอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิขาเทียมฯ...

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา นำโดยคุณสมคิด รุจีปกรณ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีคุณไกรเดช เถกิงเกียรติ รองเลขาธิการมูลนิธิฯ รับมอบ ณ สำนักงานกรุงเทพฯ อาคารศรีจุลทรัพย์ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครซึ่งมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา เป็นผู้มีอุปการคุณแก่มูลนิธิขาเทียมฯ อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี