ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิสุทธิรัตน์ฯ มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

มูลนิธิสุทธิรัตน์ฯ มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่


     ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มูลค่า 13,884,400 บาท จาก มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา โดยคุณสมคิด รุจีปกรณ์ กรรมการและเลขาธิการ และ คุณวุฒิพงศ์ ชาครัตพงศ์ รองประธานกรรมการ พร้อมคณะ เป็นผู้แทนส่งมอบ เพื่อนำไปใช้ประจำอาคารสุจิณฺโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมพาเยี่ยมชมหอผู้ป่วยที่กำลังรอปรับปรุง และหอผู้ป่วยที่ได้รับการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ในอาคารสุจิณฺโณ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.