ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ Share For Life ปันข้าวอิ่มบุญ ปี 3

โครงการ Share For Life ปันข้าวอิ่มบุญ ปี 3

มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา  ชวนปันช่องทางบุญ ที่คนหิวได้อิ่มท้อง คนให้ได้อิ่มใจ ผ่านโครงการ "Share for Life ปัน ข้าว อิ่ม บุญ" ปีที่ 3 บริจาคข้าวให้กับวัดที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้าวสารเพื่อแบ่งปันและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ยากไร้ เด็กด้อยโอกาส และเด็กกำพร้าที่อยู่ในความดูแลของวัด โดยบริจาคไปแล้วจำนวน 6 วัด ได้แก่  วัดเจ้าบุญเกิด  จังหวัดอ่างทอง,  วัดโฉมศรี จังหวัดสิงห์บุรี,  วัดแดงประชาราษฎร์  จังหวัดนนทบุรี,  วัดถ้ำตะโก จังหวัดลพบุรี,  วัดโบสถ์วรดิตถ์ จังหวัดอ่างทอง,  วัดทุ่งเหียง จังหวัดชลบุรี  วัดละ 50 กระสอบ (1,500 กก.) โดยตั้งเป้าบริจาคข้าวสารอินทรีย์ 2 ครั้ง/ปี (มี.ค. และ ก.ย.)  รวมบริจาคทั้งสิ้น 600 กระสอบ (จำนวน 18,000 กก.) 

และทางมูลนิธิฯ ยังได้ร่วมสนับสนุนและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่มีความตั้งใจดีในการทำเกษตรแบบปลอดสาร ส่งต่อข้าวสารอินทรีย์ที่ปลอดภัยกับคนกิน ให้ถึงวัดที่ต้องการอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย โดยจะเป็นผู้ดูแลการจัดการและค่าขนส่งตลอดทั้งโครงการจนครบทุกวัด