ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมทบกองทุน “ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย” สร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช

สมทบกองทุน “ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย” สร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท โดยคุณสมคิด รุจีปกรณ์ กรรมการและเลขาธิการ และ คุณวุฒิพงศ์ ชาครัตพงศ์ รองประธานกรรมการ พร้อมคณะ เพื่อสมทบกองทุน “ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย” เพื่อสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช รับมอบโดย รศ. นพ. ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ ศิริราชมูลนิธิ สำนักงานศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก