ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิสุทธิรัตน์ฯ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติฯ

มูลนิธิสุทธิรัตน์ฯ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติฯ

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์วรการ พรมพันธุ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์มูลค่า 1,235,000 บาท ได้แก่

1. เครื่องตรวจจอประสาทตาอย่างอ้อมชนิดมอง 2 ตา แบบรูม่านตาขนาดเล็ก พร้อมอุปกรณ์

2. เครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย

3. เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวิดีทัศน์ รุ่นเล็ก จากมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์