ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริจาคข้าวอินทรีย์ เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสได้อิ่มท้อง

บริจาคข้าวอินทรีย์ เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสได้อิ่มท้อง

โรงสีข้าวศาลานา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

    มูลนิธิสุทธิรัตน์ฯ มีเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือเด็กยากไร้ผ่านโครงการอุปการะเด็กของมูลนิธิ CCF  โดยร่วมกับบริษัท ศาลานา ออแกนิค วิลเลจ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ให้เด็กที่ขาดโอกาสตามพื้นที่ต่างๆ ได้มีโอกาสอิ่มท้อง สุขภาพดี ปลอดภัยจากสารเคมี และเติบโตอย่างแข็งแรงสมบูรณ์ ด้วยโภชนาการจากข้าวหลากหลายสายพันธุ์  โดยในปี 2564 ได้บริจาคข้าวอินทรีย์ ให้กับโรงเรียนในพื้นที่โครงการอุปการะเด็กของมูลนิธิ CCF รวมทั้งสิ้น 34 ตัน ให้กับโรงเรียน 44 แห่ง (เด็กนักเรียน ประมาณ 8,500 คน) ในพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา และสิงห์บุรี เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสได้บริโภคข้าวที่ปลอดภัย มีโภชนาการที่ดี อันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติต่อไป