ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

"Share for Life ปัน ข้าว อิ่ม บุญ" ช่วยเหลือวัดที่ประสบปัญหาขาดแคลนหรือได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

"Share for Life ปัน ข้าว อิ่ม บุญ" ช่วยเหลือวัดที่ประสบปัญหาขาดแคลนหรือได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

          มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา  ชวนปันช่องทางบุญ ที่คนหิวได้อิ่มท้อง คนให้ได้อิ่มใจ ผ่านโครงการ "Share for Life ปัน ข้าว อิ่ม บุญ" ช่วยเหลือวัดที่ประสบปัญหาขาดแคลนหรือได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 และวัดที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้าวสารเพื่อแบ่งปันและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ยากไร้ เด็กด้อยโอกาส และเด็กกำพร้าที่อยู่ในความดูแลของวัด โดยตั้งเป้าบริจาคข้าวสารอินทรีย์ จำนวน 22,500 กิโลกรัม ให้ 15 วัด วัดละ 1,500 กิโลกรัม 

 และบุญที่ทุกคนร่วมปันผ่านเงินบริจาคในครั้งนี้ ทางโครงการจะนำเงินไปซื้อข้าวหอมมะลิ 105 ที่เพาะปลูกแบบอินทรีย์ โดยทางมูลนิธิฯ จะเป็นผู้ดูแลการจัดการและค่าขนส่งตลอดทั้งโครงการ เพื่อสนับสนุนและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่มีความตั้งใจดีในการทำเกษตรแบบปลอดสาร ส่งต่อข้าวสารอินทรีย์ที่ปลอดภัยกับคนกิน ให้ถึงวัดที่ต้องการอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย 

โดยเมื่อปลายเดือนธ.ค.ที่ผ่านมาได้ทำการมอบข้าวอินทรีย์ไปแล้ว 5 วัด วัดละ 1,500 กิโลกรัม ได้แก่ วัดโฉมศรี จ.สิงห์บุรี วัดสว่างอารมณ์ วัดไร่ขิง จ.นครปฐม วัดโพธิ์เผือกและวัดไผ่เหลือง จ.นนทบุรี และจะส่งมอบให้กับวัดต่างๆต่อไปจนครบทั้ง 15 วัด