ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเครื่อง Auto CPR โรงพยาบาลนครชัยศรี

มอบเครื่อง Auto CPR โรงพยาบาลนครชัยศรี

โรงพยาบาลนครชัยศรี ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ระบบสาธารณะสุขเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่จำเป็นของประชาชน การที่ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยเป็นโรค นับเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาสังคม การพัฒนาระบบสาธารณะสุขให้ได้มาตรฐาน และครอบคลุมพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชน จึงเป็นเรื่องจำเป็นต่อการพัฒนาคนที่นำไปสู่การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ โรงพยาบาลนครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม นายนเรศ มณีเทศ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครชัยศรี รับมอบเครื่อง  Automated CPR จากผู้แทนมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา  เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยต่อไป 

เครื่อง Automated CPR คือ เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มหัวใจและฟื้นคืนชีพแบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันกับการช่วยชีวิตผู้ป่วยภายนอก (Cardiopulmonary Resuscitation) หรือ CPR หลักการทำงานคือจะนำแผ่นรองหลังสอดเข้าไปใต้ร่างกายผู้ป่วย ประกอบตัวเครื่องให้แน่นหนา และตั้งค่าการปั๊มหัวใจอัตโนมัติ ซึ่งจะได้ความเร็วและน้ำหนักการกดหน้าอกที่พอดีต่อการช่วยเหลือผู้ป่วย

การทำ CPR มีความสำคัญต่อการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งความเร็วของการกดหน้าอกแต่ละครั้งเป็นสิ่งสำคัญ ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการคิดค้นเครื่องช่วยปั๊มหัวใจ CPR หรือเครื่องปั๊มหัวใจแบบพกพา นั่นคือ เครื่อง Lifeline ARM ที่มีราคาย่อมเยา และมาพร้อมกับรูปแบบการใช้งานที่ง่าย พกพาสะดวก ที่สำคัญการทำงานแบบอัตโนมัติช่วยให้มั่นใจได้ว่าการทำ CPR จะมีประสิทธิภาพทั้งความลึกและอัตราการกดหน้าอกที่แนะนำไว้ในหลักเกณฑ์ของ AHA/ERC ในปัจจุบัน