ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานด้านการศึกษาในการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานด้านการศึกษาในการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนวัดเขายี่สาร ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

 การศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ การสนับสนุนให้เยาวชน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม จะช่วยส่งเสริมให้ประเทศ เกิดความมั่นคงในอนาคตซึ่งปัจจุบันปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ส่งผลต่อปัญหาสังคมในระยะยาวเราจึงมุ่งเน้นจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนขนาดเล็กอื่นๆ ต่อไป เพราะเชื่อว่าการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญ ของการพัฒนาคนไปสู่การพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ


ในปี 2566 มูลนิธิสุทธิรัตน์ฯ ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 832,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดเขายี่สาร ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ใน 3 ประเด็นดังนี้ 1. สนับสนุนการศึกษาและว่าจ้างบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขาดแคลน จำนวน 3 อัตรา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์, วิชาพละศึกษา และบุคลากรสนับสนุนงานโครงการ 2. สนับสนุนอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค กล้องWebcam แท็บเล็ต โทรทัศน์ และแพ็กเกจอินเตอร์เน็ต เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้และการเรียนการสอนสมัยใหม่ โดยได้ร่วมมือกับสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้แก่คณะครูโรงเรียนวัดเขายี่สาร ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการการพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพด้านวิชาการและเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก 3. สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่อง แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จนถึงระดับปริญญาตรี


เมื่อโรงเรียนขนาดเล็กคุณภาพดี ทุกๆ คนก็มีความสุข ไม่ว่าจะเป็นเด็กๆ ที่ได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน ตื่นเช้าไปโรงเรียนสะดวกสบาย ผู้ปกครองก็สบายใจได้ว่าลูกหลานของตนจะได้เรียนในโรงเรียนคุณภาพ คุณครูเองก็มีความสุข เพราะมีอุปกรณ์การสอนครบครัน ได้สอนอย่างเต็มศักยภาพ เมื่อเด็กได้ความรู้เต็มที่ พวกเขาก็จะมีทางเลือกในการเรียนต่อมากขึ้นในอนาคต