ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมให้ความรู้การจัดการระบบ ICS สำหรับเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ภาคอีสาน

กิจกรรมให้ความรู้การจัดการระบบ ICS สำหรับเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ภาคอีสาน

จังหวัดร้อยเอ็ด