ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

อาสาอยากบอก กิจกรรม รักษ์เล รักษ์พะยูน ปี 2

อาสาอยากบอก กิจกรรม รักษ์เล รักษ์พะยูน ปี 2

ชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง

ความรู้สึกของอาสาที่ได้ร่วมกิจกรรม รักษ์เล รักษ์พะยูน ปี 2
วันที่ 14-15 พ.ย. 2563