ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

รักษ์เล..รักษ์พะยูน

รักษ์เล..รักษ์พะยูน

จ.ตรัง

มีคนกล่าวไว้ว่าถ้าเราอยากเห็นโลกเปลี่ยนแปลงไปทางใด ก็ต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน จุดเริ่มต้นของการเป็นอาสาสมัครของแต่ละคนแตกต่างกัน แต่สิ่งที่ไม่ต่างกันมากนักคือปลายทางที่อยากเห็นสังคมน่าอยู่มากขึ้น สิ่งแวดล้อมคงอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ส่งต่อสู่คนรุ่นหลัง.. สำหรับเป้าหมาย Goal together รุ่น 2 รักษ์เล...รักษ์พะยูน ถือว่าภาระกิจสำเร็จไปด้วยดี ในการเพิ่มพื้นที่หญ้าทะเลที่เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของพะยูน และนอกจากงานอนุรักษ์แล้วอาสาได้ลงพื้นที่เรียนรู้ศักยภาพชุมชนทำ master plan ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนายกระดับความเข้มแข็งให้ชุมชน แม้การเดินทางมาทำกิจกรรมในครั้งนี้จะไกลสักหน่อยแต่ระยะทางไม่ได้ทำให้ความตั้งใจที่ทำในสิ่งที่รักของอาสาลดลงเลย.. ขอขอบคุณชุมชนตำบลบ่อหิน และทุกคนที่ก้าวเข้ามาเป็นอาสา และรักในความเป็นอาสา เพราะมันได้ทำให้สังคมนี้น่าอยู่ขึ้นแล้วค่ะ แล้วพบกันใหม่ใน Goal Together รุ่น 3 อีกไม่นานเกินรอ