ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปันน้ำใจเพื่อนสี่ขา มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

ปันน้ำใจเพื่อนสี่ขา มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน)

       นายสมคิด รุจีปกรณ์ กรรมการและเลขาธิการ   เป็นผู้แทนมูลนิธิในการมอบข้าวท่อนผสมกับข้าวเต็มเมล็ด ข้าวมะลิ 105 ให้กับ สุนัขที่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน) เป็นสิ่งที่ทางมูลนิธิได้มอบให้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เป็นจำนวน 6,000 กิโลกรัมต่อปี   เพื่อเป็นอาหารในการดูแลสุนัขพิการทุพพลภาพ ที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา  และช่วยสร้างคุณภาพชีวิตของสัตว์พิการให้มีคุณภาพการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระ ทั้งค่าใช้จ่าย ค่าอาหาร อุปกรณ์ของใช้ของสัตว์ให้แก่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการอีกด้วย