ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

Goal Together#10 กิจกรรม“ลงแรงทำซั้ง เรียนรู้ธนาคารปูม้า”

Goal Together#10 กิจกรรม“ลงแรงทำซั้ง เรียนรู้ธนาคารปูม้า”

กลุ่มประมงพื้นบ้านปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์