ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริจาคสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพล จ.ขอนแก่น

บริจาคสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพล จ.ขอนแก่น

โรงพยาบาลพล จ.ขอนแก่น

 มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา และโรงพยาบาลพล ได้ลงนามความร่วมมือ(MOU) มอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลพล เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารอาคารผู้ป่วยนอก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น จำนวนเงิน 20,000,000 บาท (จำนวน 3 งวด) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 นั้น

และในวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา   มูลนิธิฯ ได้มอบเงินงวดที่ 2/2565 จำนวน 10,000,000 บาท   โดยคุณสมคิด รุจีปกรณ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสุทธิรัตน์ฯ (ลำดับที่สองจากซ้าย) เป็นตัวแทนในการมอบเงิน โดยมีนายแพทย์ประวีร์ คำศรีสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพล เป็นผู้รับมอบเงินในครั้งนี้