โครงการ

Close

ศิลปวัฒนธรรม

วัดสมรโกฏิ

วัดสมรโกฏิ

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร


สนับสนุนการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ วัดสมรโกฏิ กรุงเทพมหานคร

          มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ได้ดำเนินการบูรณะภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังภายในโบสถ์ และวิหารหลวงพ่อคง “วัดสมรโกฏิ” ที่ทรุดโทรมจนไม่เห็นภาพวาดเดิม มีแค่ส่วนของบานประตูหน้าต่างที่สร้างโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ที่ยังคงเหลือร่องรอยภาพวาดเดิมเท่านั้น

          ในครั้งนี้ การบูรณะภาพวาดมีแนวคิดการออกแบบ โดยผูกงานจิตรกรรมของเดิมภายในวัดให้เข้ากับยุคสมัยตามรูปแบบศิลปะช่วงอยุธยาตอนปลายเชื่อมกับสมัยกรุงธนบุรี ภายในโบสถ์ ด้านขวาแยกเป็นสวรรค์ภูมิ ด้านซ้ายเป็นนรกภูมิ ผนังคอสองเป็นอดีตชาติของพระพุทธเจ้า ผนังด้านหลังเป็นต้นโพธิ์และเทวดา ส่วนด้านล่างมีพญานาค   4   ตระกูล ได้แก่ วิรูปักษ์ เอราปถะ ฉัพพยาปุตตะ และกัณหาโคตมะ โดยมีคุณเสาวนีย์ ชูจั่นหรุ่ม และทีมงาน เป็นผู้ดำเนินการออกแบบ และวาดภาพทั้งหมด ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป 

          “วัดสมรโกฏิ” ตั้งอยู่เลขที่ 12 คลองบางระมาด หมู่ที่ 11 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ริมคลองบางระมาด นักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์ สันนิษฐานว่าวัดสมรโกฏิน่าจะสร้างขึ้นเมื่อประมาณ ปี 2294 ในสมัยอยุธยาตอนปลาย แต่ไม่ปรากฏนามและประวัติผู้สร้าง และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อประมาณ ปี 2319 จากหลักฐานพบว่า ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น วัดสมรโกฏิ เป็นสำนักเรียนที่สำคัญแห่งหนึ่ง ดังปรากฏว่าเมื่อปีขาล โทศก จุลศักราช 1192 (ปี 237 ในสมัยรัชกาลที่ 3) เดิมวัดแห่งนี้ไม่มีถนนเข้าวัด มีเพียงทางเดินจากถนนบรมราชชนนี หรือจากวัดมณฑป ใน ปี 2546 - 2547 ชาวบ้านจึงร่วมใจกันบริจาคที่ดินของตนเพื่อตัดถนนจากถนนตัดใหม่คือถนนราชพฤกษ์เข้าสู่ซอยวัดสมรโกฏิ

วัดสมรโกฏิ

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

{progress_list} {/progress_list}