ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ Goal Together พาอาสาสมัครไปร่วมลงแรงเรียนรู้ ผ่านกิจกรรม “คืนความชุ่มชื้นสู่ผืนป่า รู้รักษาระบบนิเวศ”

โครงการ Goal Together พาอาสาสมัครไปร่วมลงแรงเรียนรู้ ผ่านกิจกรรม “คืนความชุ่มชื้นสู่ผืนป่า รู้รักษาระบบนิเวศ”

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

  โครงการ Goal Together พาอาสาสมัครไปร่วมลงแรงและเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์วัวแดง พร้อมฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ ด้วยการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ แหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่าผ่านกิจกรรม “คืนความชุ่มชื้นสู่ผืนป่า รู้รักษาระบบนิเวศ” ร่วมกับชุมชนและกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ที่มาร่วมลงแรงกันทำฝายชะลอน้ำแบบกึ่งถาวรในเขตพื้นที่ป่าสลักพระ เพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำจากธรรมชาติ และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเลี้ยงดูและขยายพันธุ์ภายในคอกวัวแดงของศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ ที่มีแผนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ รวมถึง จะส่งผลดีต่อนิเวศป่าไม้ นิเวศสัตว์ป่าในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วย


ฝายกึ่งถาวร เป็นการผสมผสานระหว่างวัสดุตามธรรมชาติร่วมกับวัสดุก่อสร้าง โดยใช้หินเป็นวัสดุหลักในการเสริมสร้างความแข็งแรงทนทาน ทำให้มีความคงทนและสามารถทำเองได้ไม่ยาก เหมาะกับพื้นที่ต้นน้ำที่มีทางน้ำไหลคดเคี้ยวตามธรรมชาติและพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง นอกจากนี้ยังมีทางน้ำล้นเพื่อให้น้ำซึมไหลผ่านกระจายความชุ่มชื้น ไม่เปลี่ยนแปลงเส้นทางน้ำ ซึ่งไม่กระทบกับนิเวศสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ อีกทั้ง ยังช่วยซับน้ำลงดินเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับวัวแดง และสัตว์อื่นๆ ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นด้วย


เพราะการฟื้นฟูไม่สามารถทำด้วยคนใดคนหนึ่ง หรือชุมชนใดชุมชนหนึ่ง แต่ต้องการความร่วมมือของคนหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัคร หน่วยราชการ รวมทั้งชุมชน สิ่งที่พวกเราได้ร่วมกันทำทั้งหมดนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนทั้งการฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ สร้างแหล่งอาหารให้สัตว์ป่า และเมื่อเกิดความสมบูรณ์ขึ้น มนุษย์ก็จะได้รับประโยชน์ตามไปด้วย เพราะทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นสมบัติของทุกคน และหน้าที่ดูแลย่อมเป็นของทุกคนเช่นกัน … ยังคงติดตามความต่อเนื่องของโครงการ Goal Together และยกมืออาสาในกิจกรรมอาสาอื่นๆ ที่สามารถมีส่วนร่วม และทำประโยชน์ให้กับพื้นที่ ได้ที่   www.suthiratfoundation.or.th