ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมหลักสูตร Smart Farmer รุ่นที่ 12 เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม

การอบรมหลักสูตร Smart Farmer รุ่นที่ 12 เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม

สวนเกษตรอินทรีย์ดี๊ดี ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

          ผ่านไปแล้วกับการอบรม หลักสูตร Smart Farmer รุ่นที่ 12 เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม ณ พื้นที่บ้านเคียงนา อ.บางเลน จ.นครปฐม อย่างเช่นทุกครั้งที่เราให้ผู้เข้าอบรมได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ลงพื้นที่กับกูรูที่ลงมือทำจริงและจับมือลงแปลงจริงๆแบบละเอียด กับความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 


โดย อ.ชูเกียรติ โกแมน นักไบโอเทค ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ทำงานด้านจุลชีววิทยา ในการจัดการน้ำเสียและขยะในบริษัทเอกชนกว่า 10 ปี เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ เรื่องการปรับปรุงดิน การออกแบบระบบการเพาะปลูก และการจัดการของเสียเพื่อเพิ่มมูลค่า


อีกทั้ง ยังได้ลงพื้นที่เรียนรู้ ทำจริง รู้จริง แบบครบวงจรในสถานที่จริง จาก Smart Farmer รุ่นใหม่ ผู้จัดการสวนเกษตรอินทรีย์ดี๊ดี คุณกนกพล เอี่ยมสุข ที่ผันตัวเองจากช่างภาพฟรีแลนซ์ สู่เกษตรกรแนวคิดใหม่แบบเต็มตัว ด้วยแนวคิดการออกแบบพื้นที่เกษตรกรรมอินทรีย์ที่คำนึงถึงการจัดการอันสอดคล้องกับวิถีชีวิต ที่มีความหลากหลายเป็นธรรมชาติ คุ้มต้นทุนและเห็นผลจริง ณ สวนเกษตรอินทรีย์ดี๊ดี ต.คลองโยง ได้แลกเปลี่ยนความรู้จากประสบการณ์ร่วมกันและบูรณาการความรู้ที่ได้รับอย่างเต็มที่ 


สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้หลักสูตร "วิถีเพอร์มาคัลเจอร์ (Permaculture)" และสัมผัสประสบการณ์แบบนี้ อีกไม่นาน เรากำลังจะเปิดรับรุ่นต่อไป เร็ว ๆ นี้ สามารถติดตามข้อมูลจากทาง Facebook Page ได้เลย