ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานต่อภารกิจ “ไทยช่วยไทย สู้ภัยวิด-19” อยู่เคียงข้างคนไทย

สานต่อภารกิจ “ไทยช่วยไทย สู้ภัยวิด-19” อยู่เคียงข้างคนไทย

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ยังคงสานต่อภารกิจ “ไทยช่วยไทย สู้ภัยวิด-19” อยู่เคียงข้างคนไทย

โดยมุ่งมั่นที่จะเร่งช่วยเหลือให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจรักษาได้อย่างทันท่วงที ในการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จำเป็น ให้กับทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงพยาบาล สถานพยาบาลและหน่วยปฏิบัติการขนาดเล็ก ชุมชน โรงเรียน ที่ตั้งอยู่ในสถานที่ห่างไกลทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด วัดที่รับฌาปนกิจศพผู้ป่วยโควิด-19 หน่วยงานต่างๆเหล่านี้ ให้สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ป้องกันตัวที่จำเป็นได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุด

ที่ผ่านมามูลนิธิฯ ได้สนับสนุนอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ยาฟ้าทะลายโจร แอลกอฮอล์ น้ำยาทำความสะอาด เหล่านี้ต่อเนื่องมาตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 ระลอกแรก และยังคงเดินหน้าภารกิจสำคัญนี้ต่อไปจนกว่าสถานการณ์ในประเทศจะกลับมาสู่ภาวะปกติ เพราะการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเป็นเรื่องสำคัญมากที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป