โครงการ

Close

การศึกษา

โครงการมอบหนังสือให้กับเด็กด้อยโอกาส ปี 2563

โครงการมอบหนังสือให้กับเด็กด้อยโอกาส ปี 2563

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน


การอ่านหนังสือนั้นมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะช่วยกระตุ้นการทำงานของสมอง พัฒนาเรื่องความจำ ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายลดความเครียดต่างๆ ที่กำลังเผชิญ และช่วยให้มีสมาธิ จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีทักษะในการสื่อสารที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้ การทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน ช่วยให้สามารถฝึกฝนทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์และเสริมสร้างจินตนาการได้ เป็นประโยชน์กับเด็กๆ ที่อยู่ในช่วงวัยกำลังศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างยิ่ง

มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ดำเนินงานร่วมกับมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2563 ได้ดำเนินโครงการมอบหนังสือให้กับเด็กด้อยโอกาส ส่งมอบหนังสือสำหรับเด็กให้กับโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 106 โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สระแก้ว กาญจนบุรี และกรุงเทพฯ รวม 81,985 เล่ม เพื่อให้เด็กนักเรียนจำนวน 6,667 คน

เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของนักเรียน ด้วยการอ่านหนังสือที่เหมาะสมกับช่วงวัย ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็ก เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าถึงความรู้ในการศึกษาที่เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญ สำหรับการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

ในเดือนพฤศจิกายน 2563 มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน ได้ดำเนินการส่งมอบหนังสือโครงการพุทธจิตให้กับโรงเรียน 106 แห่ง จํานวนรวม 81,985 เล่ม

ผลสะท้อนจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชนฯ
“โครงการมอบหนังสือให้กับเด็กด้อยโอกาส”

หนังสือที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา หลังจากที่ได้นำมามอบให้ทั้ง 106 โรงเรียน ได้มีการนำไปต่อยอดความรู้ ดังนี้

1. กิจกรรมรักการอ่าน โรงเรียนได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นโดยให้เด็กๆ สรุปเรื่องราวหลังจากการอ่านหนังสือและมาเล่าต่อให้เพื่อนฟัง เป็นการเพิ่มเติมทักษะการเล่าเรื่องย่อความ และการนำเสนอในที่สาธารณะ จากการเก็บสถิติ พบว่า นักเรียนได้ให้ความสนใจในการเข้าห้องสมุดมากขึ้น 10% ในระยะเวลา 1 เดือน ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2563

2. กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก เมื่อนักเรียนได้อ่านหนังสือ และเล่าเรื่องจากที่ได้อ่านกิจกรรมหนังสือเล่มเล็กคือการต่อยอดให้นักเรียนได้ทำหนังสือเล่มเล็กในเรื่องที่ตนเองสนใจโดยการค้นคว้าด้วยตนเอง

3. กิจกรรมเด็กดีมีคุณธรรม โรงเรียนจัดกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ได้นำหนังสือสวดมนต์ที่ได้รับมาใช้ในกิจกรรมนี้

4. กิจกรรมอ่านหนังสือกับครอบครัว นักเรียนสามารถยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้านกับครอบครัวได้ นอกจากจะฝึกทักษะการอ่านของเด็กๆ ยังสามารถเพิ่มเวลาทำกิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัวได้อีกด้วย

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน
30 ธันวาคม 2563ผลสะท้อนจากเด็กนักเรียน
“โครงการมอบหนังสือให้กับเด็กด้อยโอกาส”

“หนูขอขอบคุณมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ที่ได้มอบหนังสือให้โรงเรียนของหนู หนูดีใจมากที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น หนังสือที่ได้มา หนูจะอ่านและดูแลรักษาอย่างดี เอาไว้ให้รุ่นน้องได้อ่านสิ่งดีๆ เหมือนกับหนู ขอบคุณมากนะคะ”

เด็กหญิงสุกฤตา ปราสาททอง

“ผมรู้สึกดีใจมากๆ ครับที่ได้รับหนังสือจากท่านผู้ใหญ่ใจดี อ่านสนุกเพลิดเพลินมากๆ โดยเฉพาะหนังสือที่มีรูปภาพครับ”

เด็กชายอัศวิน บุญคำ (น้องอิคคิว)

“หนูดีใจค่ะ ที่ได้เข้ามาอ่านหนังสือในห้องสมุดกับเพื่อน มีหนังสือหลายอย่าง หนูเลือกอ่านเรื่องรามเกียรติ์ ทำให้หนูรู้จักตัวละคร ชื่อนางสีดา มีทหารเอก ซื่อสัตย์ ฉลาดหลักแหลม ชื่อหนุมาน หนูขอขอบคุณ มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ที่มอบหนังสือมาให้หนู และเพื่อนๆ ได้อ่านค่ะ”

เด็กหญิงจันทกานต์ ปัญญาแก้ว

“ขอขอบพระคุณที่ให้หนังสือมาเพิ่มเติมห้องสมุดของโรงเรียนผม เป็นหนังสือที่ดีให้ความรู้ ผมจะพาเพื่อนๆ และน้องๆ ไปอ่านที่ห้องสมุดบ่อยๆ ครับ”

เด็กชายภาคภูมิ สุภาพทรัพย์

“หนูขอขอบคุณ มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ที่มอบหนังสือที่น่าอ่านนะคะ หนูชอบ หนังสือวันสำคัญของไทยมีภาพและเนื้อหาที่สนุก และให้ความรู้กับหนูในหลายๆ อย่าง มีหนังสือเล่มอื่นๆ ที่หนูได้อ่านอีกค่ะ คือ หนังสือกามนิต รามเกียรติ์ เวตาล เป็นหนังสือการ์ตูนที่อ่านสนุกและยังได้ความรู้มากมาย ที่โรงเรียนมีกิจกรรมรักการอ่านให้พวกหนูอ่านหนังสือและจดบันทึกความรู้ หนูสัญญาว่า จะนำหนังสือที่ท่านมอบให้ ไปใช้ประโยชน์มากที่สุดนะคะ หนูขอขอบคุณท่านอีกครั้งค่ะ”

เด็กหญิงณัชชา กุลตา

“หนูดีใจมากที่ได้อ่านหนังสือที่ท่านส่งมาให้หนูและเพื่อนในโรงเรียน หนูขอขอบคุณท่านมากค่ะ”

เด็กหญิงขวัญจิรา พันธ์สงวน

โครงการมอบหนังสือให้กับเด็กด้อยโอกาส ปี 2563

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน

{progress_list} {/progress_list}