ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ขาดโอกาส

มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ขาดโอกาส

โรงเรียนวัดเขายี่สาร ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ขาดโอกาส ในการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนวัดเขายี่สาร ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิสุทธิรัตน์ฯ เป็นการมอบทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์