ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

Goal Together จัดกิจกรรมพาคุณครู "เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทย"

Goal Together จัดกิจกรรมพาคุณครู "เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทย"

เส้นทางชุมชนเมืองบางกอก สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

   กิจกรรม Goal Together พาคุณครูไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากพื้นที่จริง ในโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 1 ผ่านเส้นทางโบราณสถานเมืองบางกอก สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มีเป้าหมายให้คุณครูได้นำความรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยที่ได้ จากการทัศนศึกษานี้ ไปส่งต่อให้กับนักเรียน โดยการนำความรู้มาบูรณาการให้สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาที่สอน หรือจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนในพื้นที่จริง เพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ในตำราและวัฒนธรรมที่ส่งต่อกันมาสูญหายไป

... เราเชื่อว่า การส่งต่อความรู้ที่ควบคู่ไปพร้อมกับการได้สัมผัสประสบการณ์จริง จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่ในยุคนี้ รู้สึกสำนึกรัก ตระหนัก เห็นคุณค่าและความสำคัญของมรดกที่แสนมีค่าเหล่านี้ และมีส่วนร่วมกันเป็นพลังในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยเราต่อไป