ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

Goal Together#8 รักษ์เล รักษ์พะยูน 2565

Goal Together#8 รักษ์เล รักษ์พะยูน 2565

วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง

  มูลนิธิสุทธิรัตน์ฯ คือหนึ่งในหน่วยงานที่สนใจเรื่องความยั่งยืนของชุมชนและสิ่งแวดล้อม เมื่อเห็นว่าชุมชนบ้านพรุจูด ที่นำทีมโดยพี่บรรจง ในการทำงานอนุรักษ์มามากว่า 10 ปี จึงอยากให้ชุมชนมีแรงทำต่อ เลยเข้ามาร่วมสนับสนุน โดยในครั้งนี้เราพาอาสาสมัครร่วม 50 คน ที่มาจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศ มาสนับสนุนแนวคิดชุมชน ด้วยการเรียนรู้ ลงแรงฟื้นฟูหญ้าทะเล จำนวน 3,000 ต้น ร่วมกับชุมชน และเยาวชน ผ่านกิจกรรมโครงการ Goal Together อาสาทุกคนได้เข้าฐานเรียนรู้ระบบเศรษฐกิจชุมชน เพื่อนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของตนมาร่วมถอดบทเรียนและนำเสนอไอเดียส่งต่อให้ชุมชนรับไม้ต่อ และนำไปใช้ในพื้นที่เพื่อให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ ส่งผลให้งานด้านการอนุรักษ์ยั่งยืนและไม่ขาดตอนในระยะยาว 

นอกจากการสนับสนุน มูลนิธิฯยังตั้งเป้าร่วมกันกับพี่บรรจง จากความสำเร็จของโมเดลเพาะกล้า ต่อยอดให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งฟื้นฟูหญ้าทะเลกลับมาได้กว่า 20 ไร่ จึงตั้งเป้าหมายภายในระยะเวลา 3 ปี ว่าอยากจะเห็นหญ้าทะเลใน อำเภอสิเกา กลับมาได้ถึง 50 ไร่ อีกด้วย