ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

Smart Farmer รุ่นที่ 14 หลักสูตร การออกแบบผังฟาร์ม

Smart Farmer รุ่นที่ 14 หลักสูตร การออกแบบผังฟาร์ม

โครงการศาลานา ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

 หลักสูตร Smart Farmer รุ่นที่ 14  เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม ณ พื้นที่บ้านเคียงนา อ.บางเลน จ.นครปฐม กับหลักสูตร   "การออกแบบผังฟาร์ม"  ที่ให้ผู้เข้าอบรมได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง กับความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  บรรยากาศการเรียนรู้ประสบการณ์ตรง ลงพื้นที่จริงกับกูรูให้กับผู้เข้าอบรม Smart Farmer รุ่น 14 ที่ผ่านมา   ให้สามารถต่อยอดทำเกษตรอินทรีย์ยุคใหม่ได้ทันที

ถ้าคุณไม่รู้ว่าจะจัดการที่ดินทำกินอย่างไร?

ไม่มีพื้นฐานจะทำเกษตรแบบไหนให้รอด?

อยากทำเกษตรอินทรีย์ ไร้สารเคมีแต่กลัวรอผลผลิตนาน

ทุกคำถามมีคำตอบ ...รีบสมัครมา เรียนรู้ทฤษฎีที่ทันสมัยและการปฏิบัติ ลงแปลงแบบละเอียดให้สามารถนำไปต่อยอดได้จริง (หรือบางครั้งก็เจ็บจริง!) กับความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรผู้เชียวชาญ