ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

วัวแดง สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ที่เราช่วยป้องกันได้

วัวแดง สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ที่เราช่วยป้องกันได้

วัวแดงไม่ใช่วัวบ้าน แต่ต่างกันอย่างไร ใครรู้บ้าง!

ชี้เป้าจุดเด่นของวัวแดงให้รู้จักกันไว้ แล้วอย่าลืมไปบอกต่อกันว่า สถานภาพของเจ้าวัวแดงตอนนี้อยู่ในโซนอันตราย เพราะถูกจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ป่าประเภทใกล้สูญพันธุ์ จากที่เคยมีอยู่อย่างหนาแน่นในแถมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอนนี้จำนวนลดลงอย่างน่าใจหาย จึงต้องมีโครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์วัวแดงเกิดขึ้น

มูลนิธิสุทธิรัตน์ฯ หนึ่งในผู้ร่วมสนับสนุนให้งานอนุรักษ์เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง นอกจากให้ทุนสนับสนุนกระบวนการดูแล ฝึกฝน ติดตาม และงานวิจัยทางวิชาการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมปล่อยวัวแดงสู่ป่า

... เราทุกคนก็สามารถร่วมอนุรักษ์เจ้าวัวแดงเหล่านี้ได้ เพียงแค่ทำความรู้จัก เห็นคุณค่าการมีอยู่ของมัน และร่วมกันบอกต่อให้คนอื่นๆ รู้สึกแบบเดียวกัน เพราะความรู้สึกหวงแหนและอยากช่วยปกป้องของคนในสังคมนี่แหละที่จะเป็นอีกเกราะกำบังไม่ให้พวกมันถูกล่า ขัดขวางการเติบโตของมันแบบผิดธรรมชาติอย่างเช่นที่แล้วมา

#SaveBanteng