ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมหลักสูตร Smart Farmer รุ่นที่ 13

การอบรมหลักสูตร Smart Farmer รุ่นที่ 13

สวนเกษตรอินทรีย์ดี๊ดี ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

   ผ่านไปแล้วกับการอบรม   หลักสูตร Smart Farmer รุ่นที่ 13  เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน ณ พื้นที่บ้านเคียงนา อ.บางเลน จ.นครปฐม อย่างเช่นทุกครั้งที่เราให้ผู้เข้าอบรมได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ลงพื้นที่กับกูรูที่ลงมือทำจริงและจับมือลงแปลงจริงๆแบบละเอียด กับความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 


โดย  อ.ชูเกียรติ โกแมน  นักไบโอเทคที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ทำงานด้านจุลชีววิทยา ในการจัดการน้ำเสียและขยะในบริษัทเอกชนกว่า 10 ปี เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ เรื่องการปรับปรุงดิน การออกแบบระบบการเพาะปลูก และการจัดการของเสียเพื่อเพิ่มมูลค่า


อีกทั้ง ยังได้ลงพื้นที่เรียนรู้ ทำจริง รู้จริง แบบครบวงจรในสถานที่จริง จาก Smart Farmer รุ่นใหม่ ผู้จัดการสวนเกษตรอินทรีย์ดี๊ดี   คุณกนกพล เอี่ยมสุข   ที่ผันตัวเองจากช่างภาพฟรีแลนซ์ สู่เกษตรกรแนวคิดใหม่แบบเต็มตัว ด้วยแนวคิดการออกแบบพื้นที่เกษตรกรรมอินทรีย์ที่คำนึงถึงการจัดการอันสอดคล้องกับวิถีชีวิต ที่มีความหลากหลายเป็นธรรมชาติ คุ้มต้นทุนและเห็นผลจริง ณ สวนเกษตรอินทรีย์ดี๊ดี ต.คลองโยง ได้แลกเปลี่ยนความรู้จากประสบการณ์ร่วมกันและบูรณาการความรู้ที่ได้รับอย่างเต็มที่ 

สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้หลักสูตร "วิถีเพอร์มาคัลเจอร์ (Permaculture)" และสัมผัสประสบการณ์แบบนี้ อีกไม่นาน เรากำลังจะเปิดรับรุ่นต่อไป  สามารถเข้าไปติดตามข้อมูลจากทาง Facebook Page กันได้เลย