ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี(โรงพยาบาลเด็ก)

มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี(โรงพยาบาลเด็ก)

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก)

     มูลนิธิสุทธิรัตน์ฯ ได้ทำการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 1,768,000 บาท ให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก)

  1. กล้องจุลทรรศน์ Olympus รุ่น CX 23 สำหรับการตรวจหาเชื้อมะเร็งในเด็ก (จำนวน 2 เครื่อง)
  2. ชุดอุปกรณ์ส่องหลอดลมแบบไฟเบอร์ออฟติค (Laryngogoscope) ชนิด 5 เบลด LED Handle เป็นชุดเครื่องมือสำหรับส่องตรวจหลอดลมใช้ประกอบในงานตรวจโรค เพื่อช่วยในการใส่ท่อหายใจ (จำนวน 10 ชุด)
  3. เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดของผู้ป่วย (Pulse Oximeter Masimo Set รุ่น Rag-G) ใช้ในการวัดระหว่างเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเด็กหลังดมยาสลบ เพื่อทราบค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ดูแลผู้ป่วยเด็กในระหว่างเคลื่อนย้ายจากห้องผ่าตัดไปห้องพักฟื้นให้กระทำด้วยความนุ่มนวล (จำนวน 2 เครื่อง)
  4. เครื่องรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยแสงเลเซอร์ รุ่น Endolaser 120 เป็นเครื่องมือให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ เพื่อใช้ซ่อมแซมบริเวณส่วนที่อักเสบ สามารถทะลุผ่านผิวหนังและชั้นเนื้อเยื่อลงลึก ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการรักษา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของเนื้อเยื่อ ด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์สมัยใหม่ สามารถทำงานโดยไม่ก่อให้เกิดความร้อนที่ผิวหนังและเนื้อเยื่อจนเกินขีดอันตราย แม้ว่าเลเซอร์จะมีกำลังสูง (จำนวน 1 เครื่อง) 
  5. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ (Transport Monitor) รุ่น Efficia CM 150 Patient monitor ใช้เฝ้าติดตามสัญญาณชีพของผู้ป่วยขณะเคลื่อนย้าย มีความจำเป็นต้องใช้ในผู้ป่วยอาการหนักที่ต้องการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังหอผู้ป่วยหรือหน่วยงานอื่น สามารถใช้งานได้กับผู้ป่วยตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่ (จำนวน 4 เครื่อง)

    มูลนิธิฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นต่อการใช้งานว่าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เหล่านี้เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญ ที่จำเป็นต่อการช่วยหลือชีวิตเพื่อผู้ป่วยเด็กให้เข้าถึงการรักษา เราทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้โอกาสเด็กไทย เข้าถึงการรักษา กลับสู่อ้อมกอดครอบครัวอีกครั้งได้เช่นกัน ...