ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต

มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต

กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา โดยนายสมคิด รุจีปกรณ์ (กรรมการและเลขาธิการ) และนายวุฒิพงศ์ ชาครัตพงศ์ (กรรมการ) ได้เข้าพบนายวัลลภิศร์ สดประเสริฐ (รองประธานมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต) โดยมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้กับมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสนับสนุนการก่อสร้างอาคารจักรพันธุ์ โปษยกฤตพิพิธภัณฑ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติต่อไป