ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนับสนุนการปรับปรุงระบบปรับอากาศ และระบายอากาศห้องทันตกรรม โรงพยาบาลนครชัยศรี

สนับสนุนการปรับปรุงระบบปรับอากาศ และระบายอากาศห้องทันตกรรม โรงพยาบาลนครชัยศรี

โรงพยาบาลนครชัยศรี

  ห้องทันตกรรมเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากการรักษาที่เข้าข่ายหัตถการทำให้เกิดละอองในอากาศ ฟุ้งกระจายของละอองฝอยขนาดเล็กอาจมีการปนเปื้อนเชื้อโรคได้ หากอยู่ในพื้นที่ที่ระบบระบายอากาศไม่ดี ละอองขนาดเล็กจะลอยอยู่ในอากาศได้นานกว่าปกติ ทำให้สร้างโอกาสในการแพร่เชื้อได้มากกว่าปกติ

มูลนิธิสุทธิรัตน์ฯ ได้เห็นความสำคัญของการจัดระบบอากาศที่มีความสำคัญยิ่ง ของโรงพยาบาลขนาดเล็กที่เป็นสถานที่พึ่งหลักของคนในชุมชน จึงได้สนับสนุนการปรับปรุงระบบปรับอากาศ และระบายอากาศห้องทันตกรรม โรงพยาบาลนครชัยศรี จำนวน 5 ห้อง เป็นจำนวนเงิน 1,963,316 บาท

ทำให้มีระบบการผลักดันอากาศที่ได้มาตรฐาน “เป็นระบบฟอกอากาศห้องทันตกรรมที่ดีที่สุดในจังหวัดนครปฐม” ด้วยหลักการใช้ระบบฟอกอากาศที่จัดการความเสี่ยงการปนเปื้อนของละอองฝอยที่เป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรค เปลี่ยนให้เป็นอากาศบริสุทธิ์ (Fresh air) เพื่อสร้างอากาศที่ดีให้หมุนเวียนในห้องทันตกรรม เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนที่ใช้บริการ และระบบยังปล่อยอากาศที่ดีออกสู่ภายนอก เพื่อไม่ให้กระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยระบบปรับอากาศห้องทันตกรรมโรงพยาบาลนครชัยศรี ได้รับการออกแบบ และตรวจสอบมาตรฐานจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข