ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมทบทุนสร้างอาคารอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพล จ.ขอนแก่น

สมทบทุนสร้างอาคารอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพล จ.ขอนแก่น

โรงพยาบาลพล อ.พล จ.ขอนแก่น

    มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา และโรงพยาบาลพล ได้ลงนามความร่วมมือ(MOU) มอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลพล เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารอาคารผู้ป่วยนอก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น จำนวนเงิน 20,000,000 บาท (จำนวน 3 งวด) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 นั้น และในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้มอบเงินงวดที่ 1/2564 จำนวน 5,000,000 บาท โดยคุณสมคิด รุจีปกรณ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา เป็นตัวแทนในการมอบเงิน โดยมี นายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอพล นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพลนายแพทย์ประวีร์ คำศรีสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลพล และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพล เป็นผู้รับมอบเงินในครั้งนี้