ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่งมอบสารานุกรมไทย 2,000 เล่ม ให้กับห้องสมุดใน 200 โรงเรียน

ส่งมอบสารานุกรมไทย 2,000 เล่ม ให้กับห้องสมุดใน 200 โรงเรียน

 สารานุกรมไทย 2000 เล่ม เดินทางไปถึงห้องสมุดใน 200 โรงเรียนแล้ว

   ... แม้ในยุคนี้เราจะเข้าถึงข้อมูลมหาศาลได้อย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์ อยากรู้อะไรก็เสิร์ชหาได้ง่ายๆ แต่งานวิจัยก็ยังชี้ชัดประโยชน์ของการอ่านหนังสือเล่ม ว่าสอดคล้องกับการทำงานของสมองมากกว่า ส่งผลให้เข้าใจและเชื่อมโยงเรื่องราวในหนังสือได้ดีกว่าการอ่านบนหน้าจอ สัมผัสของกระดาษและการได้เปิดอ่านไปทีละหน้า ทีละหน้า จึงยังเป็นความจำเป็นที่เด็กยุคใหม่ควรเข้าถึง

แต่ด้วยความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เรายังพบว่าโรงเรียนในชนบทอีกมากยังขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อหนังสืออ่านนอกเวลา โดยเฉพาะหนังสือสารานุกรมไทยที่รวบรวมความรู้พื้นฐานที่เด็กทุกคนควรเข้าถึง มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา จึงร่วมกับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดทำโครงการสนับสนุนหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อมอบโอกาสในการเรียนรู้ผ่านหนังสือ ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง สร้างความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังการรักการอ่านให้ยังเติบโตต่อยอดแม้ในเด็กยุคใหม่ กระตุ้นให้พวกเขาได้รู้สึกศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่สนใจด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นความรู้พื้นฐานในชีวิตประจำวัน ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ เรื่องราวในบริบทของประเทศ ความหลากหลายของสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ฯลฯ ที่เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กๆ และเยาวชนในรั้วโรงเรียน 

และ ณ ตอนนี้ โครงการได้ส่งมอบสารานุกรมทั้ง 2,000 เล่ม ไปยังห้องสมุดของโรงเรียนในความดูแลของ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ทั้ง 200 โรงเรียนใน 21 จังหวัดทั่วประเทศ และมีเด็กๆ ที่เข้าถึงโลกในรูปเล่มนี้ถึง 15,768 คน ซึ่งโรงเรียนทั้งหมด ได้รับคัดเลือกจากโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความต้องการและพร้อมจะส่งเสริมให้เด็กๆ ได้เข้าถึงสารานุกรมเหล่านี้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ใช่การรับมอบเพื่อเก็บไว้ในตู้โดยไม่ชี้ชวนให้เด็กๆ ได้ทำความรู้จัก

เราจึงมั่นใจได้ว่า สารานุกรมที่ส่งไป จะได้ทักทายและเป็นประโยชน์กับเด็กๆ ที่กำลังจะได้กลับไปโรงเรียนและห้องสมุดของพวกเขาอีกครั้ง