ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนับสนุนพื้นที่ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มประมงพื้นบ้านปากน้ำปราณ

สนับสนุนพื้นที่ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มประมงพื้นบ้านปากน้ำปราณ

กลุ่มประมงพื้นบ้านปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

   ช่วงเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม เป็นระยะเวลาที่เหมาะสม ในการทำซั้งและเริ่มนำไปทิ้งตามแนวปะการังเทียม ของกลุ่มประมงพื้นบ้านปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากเป็นช่วงที่ไม่มีมรสุม และคลื่นลมยังสงบ

• กลุ่มเกษตรกรทำประมงพื้นบ้านปากน้ำปราณ เป็นหนึ่งในพื้นที่ของการสนับสนุนพัฒนาชุมชนด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโครงการ Goal Together ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา  ซึ่งทางชุมชนได้จัดเตรียมทำหินถ่วงซั้ง จำนวน 75 ก้อน น้ำหนัก 100 กิโลกรัม เพื่อเป็นส่วนประกอบของการทำซั้ง(บ้านปลา)

• โดยครั้งนี้ ตัวเชือกที่ใช้เป็นแกนหลักในการทำซั้งทางมะพร้าว ได้มีการทดลองนำ “เชือกปอมะนิลา” (เป็นเชือกที่ไม่มี Microplastic ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ) เพื่อเป็นงานวิจัยของกลุ่ม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โดยใช้วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

...สำหรับการทิ้งซั้งเพื่อสร้างบ้านให้ปลานั้น ทางกลุ่มเกษตรกรทำประมงพื้นบ้านปากน้ำปราณได้ทำต่อเนื่องมาตลอดทุกปี เพราะเห็นประโยชน์ชัดเจนว่า หลังจากที่มีซั้งเป็นแนวปะการังเทียมก็ทำให้สัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้น