ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมสนับสนุนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับวัดที่รับฌาปนกิจผู้เสียชีวิตจาก COVID-19

ร่วมสนับสนุนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับวัดที่รับฌาปนกิจผู้เสียชีวิตจาก COVID-19

 ช่วงสถานการณ์ของการแพร่เชื้อโควิด-19 ระบาดอย่างหนัก ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อและมีผู้เสียชีวิตแบบรายวัน

...ขอส่งความห่วงใยให้กับทุกๆท่าน ที่ต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 และเพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของทั้งด่านหน้าและผู้ที่อยู่เบื้องหลัง มูลนิธิสุทธิรัตน์ฯ ได้ทำการจัดส่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นสำหรับ รพ.สต.ที่ขาดแคลน วัดและฌาปนสถานที่รับฌาปนกิจผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด  

รายละเอียดของเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และสถานที่ที่ได้รับการสนับสนุน
  - วัดสุทธาวาส (ใหม่ตาสุต)
  - วัดลาดปลาเค้า
  - วัดเสมียนนารี
  - สำนักฌาปนกิจวัดบึงทองหลาง
  - วัดบางม่วง
  - วัดราษฎร์ประคองธรรม
  - ชุมชนวัดเขายี่สาร
  - รพ.สต. จ.บุรีรัมย์ 18 แห่ง
  - รพ.สต. จ.ร้อยเอ็ด 2 แห่ง  

จำนวนรวมทั้งหมด ประกอบไปด้วย
  - ชุด PPE จำนวน 185 ชุด
  - หน้ากาก N 95 จำนวน 2,400 ชิ้น
  - หน้ากากอนามัย (Surgical mask) 19,000 ชิ้น