ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนับสนุนอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

สนับสนุนอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ทำให้คณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานผู้ที่ต้องดูแลคนไข้ มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้ออยู่ตลอดเวลา มูลนิธิสุทธิรัตน์ฯ จึงได้นำชุดป้องกันความปลอดภัยPPE (Personal Protective Equipment)  หน้ากากN95  หน้ากากอนามัย  ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร  น้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อDETTOL  และข้าวอินทรีย์ศาลานา ไปมอบให้กับโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมป้องกัน ไวรัสCOVID-19 และเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย รวมทั้งป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคได้อย่างเต็มกำลัง

    ทั้งนี้ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เป็นโรงพยาบาลสนามกรุงเทพมหานคร เดิมจัดตั้งเพื่อรองรับผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ(สีเขียว) รองรับผู้ป่วยได้ 775 เตียง   แต่ด้วยสถานการณ์ที่มีผู้ป่วยที่แสดงอาการเพิ่มมากขึ้น จึงปรับพื้นที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เพื่อรองรับผู้ป่วยที่แสดงอาการ(สีเหลือง และสีแดง) เพิ่มเติม โดยปรับพื้นที่เพื่อรองรับผู้ป่วยสีเหลือง จำนวน 100 เตียง  แบ่งเป็น ชั้น 5 จำนวน 56 เตียง และชั้น 6 จำนวน 44 เตียง ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับพื้นที่ ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์