ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมขบวนบุญ "แจกของส่องตะเกียง" โดย…เสถียรธรรมสถาน

ร่วมขบวนบุญ "แจกของส่องตะเกียง" โดย…เสถียรธรรมสถาน

เสถียรธรรมสถาน 2 หุบเขาโพธิ์สัตว์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

แจกของส่องตะเกียง คือ "การให้" อย่างมีการเรียนรู้ร่วมกัน ที่จะกลับมาสู่การป้องกันแก้ไขอย่างไร้ตัวตน
"การให้"  ที่จะไม่สร้างความประมาทให้เกิดขึ้น
"การให้"  ที่ให้อย่างไม่ผลักตกเหว คือ "การให้" อย่างไม่ประมาทขาดสติ

ตลอด 40 ปี ของการทำงาน "แจกของส่องตะเกียง" ในวันที่โลกเกิดวิกฤตต่างๆ "การให้" ทั้งสติ ปัญญา ความรู้ด้วยใจที่คิดจะให้อย่างไม่ขุ่นมัว 

 ................................................... 

    มูลนิธิสุทธิรัตน์ฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของขบวนบุญ โดยมอบข้าวอินทรีย์ จำนวน 1,000 กิโลกรัม ร่วมกับสิ่งของต่างๆ ใน“การให้”กับแจกของส่องตะเกียง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน โดยเสถียรธรรมสถานเป็นศูนย์กลางเพื่อส่งต่อไปให้เพื่อนร่วมทุกข์ ชาวบ้านโป่งลึก-บางกลอย ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ลึกเข้าไปกลางผืนป่าแก่งกระจาน ห่างจากที่ทำการอุทยานฯประมาณ 50 กม.  ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน บ้านโป่งลึก ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี