ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริจาคข้าวอินทรีย์ สนับสนุนโครงการ Share for Life “ปันอิ่ม เพื่อน้อง” ครั้งที่ 2

บริจาคข้าวอินทรีย์ สนับสนุนโครงการ Share for Life “ปันอิ่ม เพื่อน้อง” ครั้งที่ 2

โรงสีข้าวศาลานา ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

บริจาคข้าวอินทรีย์ สนับสนุนโครงการ
Share for Life “ ปันอิ่ม เพื่อน้อง”
เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสได้อิ่มท้อง

จากความตั้งใจและพันธกิจที่ตรงกันในการช่วยเหลือการพัฒนาคุณภาพของเยาวชน ให้เด็กที่ขาดโอกาสตามพื้นที่ต่างๆ ได้มีโอกาสอิ่มท้อง สุขภาพดี ปลอดภัยจากสารเคมี และเติบโตอย่างแข็งแรงสมบูรณ์ ด้วยโภชนาการจากข้าวหลากหลายสายพันธุ์ ก่อเกิดเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟ้นระหว่าง มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน บริษัท ศาลานา ออแกนิค วิลเลจ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

   โดยในครั้งนี้ ได้บริจาคข้าวอินทรีย์ ให้กับโรงเรียนในพื้นที่โครงการอุปการะเด็กของมูลนิธิ CCF จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลพบุรี 12 โรงเรียน จำนวน 7,399 กิโลกรัม และโรงเรียนในพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว 19 โรงเรียน อีกจำนวน 7,913 กิโลกรัม   เป็นการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กๆ ซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้รับประโยชน์มากที่สุด