ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมแพ็คถุงน้ำใจ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบความเดือดร้อนจาก COVID-19

ร่วมแพ็คถุงน้ำใจ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบความเดือดร้อนจาก COVID-19

  ...ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในรอบนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและทั่วพื้นที่ประเทศไทย มูลนิธิสุทธิรัตน์ฯ ร่วมกับมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ได้ร่วมกันลงแรงแพ็คถุงน้ำใจช่วยภัย COVID-19 ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ข้าวสารอินทรีย์ และน้ำดื่ม นอกเหนือกจากการมอบข้าวอินทรีย์ จำนวน 1,625 กิโลกรัม และหน้ากากอนามัย 18,000 ชิ้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ที่สำนักงาน มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนฯ เขตประเวศ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

ในช่วงเวลาของการระบาด COVID-19 และพบยอดผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น ล่าสุดได้เร่งช่วยเหลือเด็กๆ ในครอบครัวมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ในพื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ จำนวน 325 คน 15 ชุมชน โดยได้นำถุงน้ำใจส่งต่อไปยังชุมชน เพื่อช่วยเหลือน้องๆให้กลับมามีรอยยิ้มได้เหมือนเดิม