ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบข้าวอินทรีย์ สนับสนุนโครงการ Share for Life “ปันอิ่ม เพื่อน้อง”

มอบข้าวอินทรีย์ สนับสนุนโครงการ Share for Life “ปันอิ่ม เพื่อน้อง”

 เด็กและเยาวชน เป็นกลุ่มคนที่มีความสำคัญสำหรับประเทศ เพราะการขับเคลื่อนประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน รวมทั้งเด็ก ๆ ที่จะเป็นอนาคตของประเทศอีกด้วย

 มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนสิ่งที่พวกเขาควรได้รับผ่านการบริจาค สนับสนุนโครงการ Share for Life “ ปันอิ่ม เพื่อน้อง” ให้กับโรงเรียน 63 แห่ง เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสได้อิ่มท้อง จากความตั้งใจและพันธกิจที่ตรงกันในการช่วยเหลือการพัฒนาคุณภาพของเยาวชน ให้เด็กที่ขาดโอกาสตามพื้นที่ต่างๆ ได้มีโอกาสอิ่มท้อง สุขภาพดี ปลอดภัยจากสารเคมี และเติบโตอย่างแข็งแรงสมบูรณ์ ด้วยโภชนาการจากข้าวหลากหลายสายพันธุ์ ผ่านมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน

  ที่ผ่านมาเราได้นำข้าวอินทรีย์ไปมอบให้กับน้องๆ ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จ.ฉะเชิงเทรา ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา และสิงห์บุรี โดยมีเป้าหมาย 5,400 กิโลกรัม 35,000 กิ­­­­­­­­โลกรัม เป็นการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กๆ ซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้รับประโยชน์มากที่สุด