ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพย์ช้าง ศึกษากระบวนการแปรรูปข้าวอินทรีย์

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพย์ช้าง ศึกษากระบวนการแปรรูปข้าวอินทรีย์

โรงสีข้าวศาลานา ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

    มูลนิธิฯ ให้การต้อนรับตัวแทนจากกลุ่มทิพย์ช้างภาคีวอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ที่เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เพื่อศึกษากระบวนการแปรรูปข้าวอินทรีย์ ตามหลักมาตรฐาน GMPs และนำไปพัฒนาระบบการผลิตของสมาชิกกลุ่มให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ณ โรงสีข้าวศาลานา ต.คลองโยง จ.นครปฐม สถานที่รวบรวมเอาผลผลิตอินทรีย์จากเกษตรกรซึ่งเป็นภาคีเครือข่าย ก่อนจะแปรรูปด้วยกรรมวิธีที่เหมาะสม ผ่านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์เรื่องความอร่อยและสุขภาพของคนกิน แล้วบรรจุถุงกลายเป็นแบรนด์ศาลานาที่จะเดินทางต่อไปยังจานข้าวของผู้บริโภค

โดยทางมูลนิธิฯและ บริษัท ศาลานา ออแกนิค วิลเลจ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ซึ่งเป็นพันธมิตรความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการเกษตรอินทรีย์ ได้แบ่งปันความรู้และความยั่งยืนสู่เกษตรกรรมวิถีธรรมชาติ โดยใช้องค์ความรู้ของวิถีเกษตรกรรมธรรมชาติสมัยใหม่ ผนวกเข้ากับองค์ความรู้ด้านธุรกิจ ให้แก่กลุ่มเกษตรกร