ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริจาคข้าวอินทรีย์ สนับสนุนโครงการ Share for Life “ปันอิ่ม เพื่อน้อง”

บริจาคข้าวอินทรีย์ สนับสนุนโครงการ Share for Life “ปันอิ่ม เพื่อน้อง”

          มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา บริจาคข้าวอินทรีย์ สนับสนุนโครงการ Share for Life “ปันอิ่ม เพื่อน้อง” ให้กับโรงเรียน 63 แห่ง เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสได้อิ่มท้อง จากความตั้งใจและพันธกิจที่ตรงกันในการช่วยเหลือการพัฒนาคุณภาพของเยาวชน ให้เด็กที่ขาดโอกาสตามพื้นที่ต่างๆ ได้มีโอกาสอิ่มท้อง สุขภาพดี ปลอดภัยจากสารเคมี และเติบโตอย่างแข็งแรงสมบูรณ์ ด้วยโภชนาการจากข้าวหลากหลายสายพันธุ์ ก่อเกิดเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟ้นระหว่าง มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน บริษัท ศาลานา ออแกนิค วิลเลจ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

 ที่ผ่านมาได้บริจาคข้าวอินทรีย์ไปแล้ว 5,400 กิโลกรัม ในพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา และสิงห์บุรี โดยมีเป้าหมาย 35,000 กิโลกรัม เป็นการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กๆ ซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้รับประโยชน์มากที่สุด