ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

“ส่งต่อความห่วงใย” มอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

“ส่งต่อความห่วงใย” มอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

สมุทรสาคร

มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ โดยมอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ได้แก่ หน้ากากผ้าสาลู, หน้ากากอนามัย, หน้ากาก 3 M, ชุด PPE, แอลกอฮอล์เจล, แอลกอฮอล์น้ำ, ถุงคลุมเท้า, ถุงมือ NITRILE, หมวกคลุมผม, ชุดคลุมพลาสติก จำนวนร่วม 50,000 ชิ้น

เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และใช้ป้องกันตนเองจากการติดเชื้อในการตรวจผู้ป่วย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ โดยในเบื้องต้นได้ดำเนินการมอบให้ โรงพยาบาลบางเลน โรงพยาบาลนครชัยศรี โรงพยาบาลสมุทรสาคร และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ซึ่งทั้ง 4 โรงพยาบาลถือเป็นหน่วยบริการหลักที่มีความสำคัญ ในการดำเนินมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อในระดับชุมชน