ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตำบลโพธิ์ทอง ศึกษาดูงานการแปรรูปข้าวอินทรีย์

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตำบลโพธิ์ทอง ศึกษาดูงานการแปรรูปข้าวอินทรีย์

โรงสีข้าวศาลานา ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

 คุณวุฒิพงศ์ ชาครัตพงศ์ รองประธานมูลนิธิ   และทีมงานได้ให้การต้อนรับ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลโพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด นำโดยคุณเสถียร พิมพ์ลา ประธานกลุ่ม คุณจีระวัฒน์ มาโยธา รองประธาน ที่เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงสีข้าวอินทรีย์ศาลานา ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยทางมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา และ บริษัท ศาลานา ออแกนิค วิลเลจ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ซึ่งเป็นพันธมิตรความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการเกษตรอินทรีย์ ได้แบ่งปันความรู้และความยั่งยืนสู่เกษตรกรรมวิถีธรรมชาติ โดยใช้องค์ความรู้ของวิถีเกษตรกรรมธรรมชาติสมัยใหม่ ผนวกเข้ากับองค์ความรู้ด้านธุรกิจ ให้แก่กลุ่มเกษตรกร

            สำหรับการดูงานครั้งนี้ เพื่อศึกษาในกระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่มีร่วมกัน เพื่อให้นำความรู้ที่ได้รับนำไปพัฒนาต่อยอด พัฒนาและแก้ปัญาหาในกระบวนการแปรรูปของกลุ่ม ประกอบกับสนับสนุนความตั้งใจที่จะยกระดับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลโพธิ์ทอง จากผู้ปลูกข้าวไปสู่ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนอย่างครบวงจร ด้วยการเข้าไปศึกษาทุกกระบวนการแปรรูปข้าวของโรงสีศาลานา ที่เป็นสถานที่ส่งต่อข้าวที่ปลูกด้วยใจ ไร้สารเคมี ด้วยวิถีเกษตรธรรมชาติอันดีที่อยากแบ่งปันส่งต่อสุขภาพที่ดี เราเชื่อว่า "พลังแห่งการแบ่งปัน" จะเป็นพลังไปสู่การขับเคลื่อนระบบเกษตรวิถีธรรมชาติสู่ความยั่งยืนได้