ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเกษตรวิถีธรรมชาติ คิดแบบ SMART FARMER รุ่น 9

อบรมเกษตรวิถีธรรมชาติ คิดแบบ SMART FARMER รุ่น 9

ณ บ้านเคียงนา ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม

   เพอร์มาคัลเชอร์ (Permaculture) เป็นเรื่องของแนวคิดการออกแบบ เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน นำทรัพยากรที่มีอยู่ในฟาร์ม หรือในธรรมชาติมาใช้ร่วมกับการทำการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ ถ้าเราออกแบบระบบการเกษตรให้เหมือนกับรูปแบบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เราก็จะได้ระบบการเกษตรที่สอดคล้องและเป็นมิตรกับธรรมชาติ ทั้งยังได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ มีต้นทุนที่น้อยกว่า ใช้ของที่มีอยูในฟาร์มอย่างคุ้มค่า และมีความยั่งยืนมากกว่าด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในธรรมชาติให้ได้อย่างใจเรา

     เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563 โครงการศาลานา ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำเกษตรตามหลักเกษตรวิถีธรรมชาติ ( Permaculture) ของเกษตรกรว่าที่ Smart Farmer รุ่นที่ 9 กับ อ.ชูเกียรติ โกแมน และคุณป๊อบ ณรงค์  กลิ่นถือศีล (ชาวนารุ่นใหม่ ใส่ยีนส์ปลดหนี้)   ได้มาเรียนรู้ การลงพื้นที่แบบทำจริง รู้จริง ลองทำแบบครบวงจรในสถานที่จริงตั้งแต่ต้นจนจบ หลากหลายแนวคิด การนำเอาเทคนิคเพอร์มาคัลเจอร์มาปรับใช้กับการเกษตร พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรและผู้ขายในตลาดอินทรีย์วิถีธรรมชาติ (ตลาดบ้านรังนก)

สร้างความ "เชื่อมั่น" ไปสู่การ "ทำได้" และต่อยอดไปสู่การ "ขายเป็น" อย่างครบวงจร