ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการ Share for Life “ปันอิ่ม เพื่อน้อง”

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการ Share for Life “ปันอิ่ม เพื่อน้อง”

มููลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา โดย คุณสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา (ประธานมูลนิธิ)....อ่านต่อ