ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 20,000 ชิ้น

มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 20,000 ชิ้น

มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา โดยนายสมคิด รุจีปกรณ์ (เลขาธิการมูลนิธิฯ) และนายวุฒิพงศ์ ชาครัตพงศ์ (รองประธานมูลนิธิฯ) มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 20,000 ชิ้น ให้กับมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ซึ่งจะดำเนินการส่งต่อหน้ากากอนามัยให้กับเด็กด้อยโอกาสในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย เพื่อใช้ในการป้องกัน Covid-19 และปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดสุขอนามัยที่ดีต่อเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติต่อไป