ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เกษตรกรใน จ.ยโสธร

มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เกษตรกรใน จ.ยโสธร

จ.ยโสธร

ร่องรอยความเสียหายที่เกิดจากพายุโซนร้อนโพดุล ทำให้เกิดภัยภิบัติน้ำท่วมหนักทางภาคอีสานเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา สร้างผลกระทบต่อบ้านเรือน วิถีชีวิต รวมทั้งพื้นที่ทางการเกษตร เป็นอย่างมากและต้องใช้เวลาในการเยียวยาให้ฟื้นคืน มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน มูลนิธิการจัดการความรู้และเครือข่ายโรงเรียนชาวนา จ.นครสวรรค์ วิสาหกิจชุมชนบ้านโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟ้า จ.นครปฐม และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลแหลมบัว จ.นครปฐม มอบเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวนกว่า 8,000 กิโลกรัม ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดยโสธร จำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่ ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว และตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวตั้งต้นในการปลูกข้าวในครั้งต่อไป พวกเราขอเป็นกำลังใจให้ผู้ผลิตอาหารของไทยได้ฟื้นกลับมาสู่วิถีเกษตรตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ