ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริจาคสร้างอาคารอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพล จ.ขอนแก่น

บริจาคสร้างอาคารอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพล จ.ขอนแก่น

โรงพยาบาลพล จ.ขอนแก่น